начало
 
календар
програмата
Милен Велчев и екип
галерия
изказвания
за контакти
Онлайн разговор с Милен Велчев

АНЕЛИЯ МИХАЙЛОВА КРУШКОВА


Тел.: 0887 222 127, 988 56 50;
E-mail: a.kroushkova@mtc.government.bg


ОБРАЗОВАНИЕ

1980 – 1985 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО - Магистър по Икономика и управление на транспортаКВАЛИФИКАЦИИ


2004 - Специализация по Борба с тероризма в транспорта – биотероризъм, организирана от Американското правителство в Маями, САЩ
2002 - Специализация по Маркетинг и мениджмънт към Центъра по маркетинг и мениджмънт в Берлин, Германия
2002 - Специализация по Управление на колективи, екипност и координация
2001 - Курс по Бюджетиране и контрол в Букс, Швейцария
2001 - Курс "Пазари и стратегии" в Базел, Швейцария
2000 - Курс по Бизнес етикеция и поведение в Милано, Италия


ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

09.2005 – сега - МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА
Съветник на Министъра на транспорта Председател на Съвета на директорите на БДЖ

2003 – 09.2005 - МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА

Заместник-министър

• Подпомага министъра при предлагане на конкретни решения за изпълнението на програмата на правителството
• Представя политиката на правителството в областта на ЖП и автомобилния транспорт, като формулира решенията за представянето й пред обществото и осъществява контактите с неправителствени и граждански структури
• Отстоява правителствените инициативи в Народното събрание, като гарантира единната политика на правителството
• Осъществява връзките на министъра и на министерството с другите органи на държавното управление
• Участва в Междуведомствен съвет за ГКПП, Междуведомствен съвет за НАТО, Зам. председател на Националната комисия по безопасност на движението, Национален съвет по равнопоставеност на жените и мъжете към МС, Управителен съвет на Фонд “Републиканска пътна инфраструктура”, Междуведомствен съвет по околна среда и здраве, Междуведомствен съвет по проблемите на СПИН и ХИВ болести, Член на Националния кризисен щаб по преодоляване на щетите от наводненията,
• Председател на Съвета на директорите на БДЖ

1997 – 2003 - ДАНЗАС ЕООД (Спедиторска фирма) Управител
1991 – 1997 - МИЛИЦЕР И МЮНХ (Спедиторска фирма) Спедитор
1985 – 1991 - ДЕСПРЕД (Спедиторска фирма) Спедитор


ОБЩЕСТВЕНА ДЕЙНОСТ


• Член на българо-швейцарското дружество за търговско и икономическо сътрудничество
• Съосновател на българо-италианската търговска камара
• Съосновател на бизнес клуб "Жените предприемачи и мениджъри в България"
• Съосновател на клуб "Жените в бизнеса"
• Участие в конкурса "Бизнес дама на 2002" – номинация в раздел "Управител на чужди капитали"


ЕЗИЦИ

Немски и руски – отлично; английски – добре, италиански – основни познания


УМЕНИЯ
MS Office (Word, Excel, Outlook)

 
 

ИВАН ЛЮБЕНОВ КОВАЧЕВ

ОБРАЗОВАНИЕ

1962- 1965 ИНЖИНЕРНО –СТРОИТЕЛЕН ИНСТИТУТ (сега УАСГ)

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ:

1966- 1970 Строително Инжинерство Technische Hochschule Munhen

1968-1972 Фамилна фирма за проектиране – Ing.-Buro Kowatschew, Munhen

1972-1975 Фамилна строителна фирма PETAKO BAU GmbH, Munhen

1975 – 1978 Фирма Leohnard Moll GmbH & Co KG
Строителен ръководител

1978-1981 Фирма General Overseas GmbH, Austria
Директор на строителния отдел за арабските държави

1981-1985 Фирма Munchner Grund GembH & Co KG
Директор на строителния отдел

1985-1989 Фирма Van Wezel Inc., New Jersey, USA
Президент ,основател и миноритарен партньор
производство, импорт и дистрибуция на автомобилни части

1987-1991 Организация, производство и импорт на автомобилни части в Тайван, Южна Африка и Венецуела

1991- сега EIC Partners Ltd. London/Munhen и Ковачев Инжинеринг, София
Партньор
основна дейност- project Development, Project management на индустриални обекти

ПОЛИТИЧЕСКА И ОБЩЕСТВЕНА ДЕЙНОСТ

2001- сега Член на Политическия Съвет на НДСВ и председател на Съвета по икономическа и финансова политика към ПС на НДСВ

 
 

ГЕОРГИ КОЛАРОВ

Фирма: “Булгарконсулт АИ” ООД

Дата на раждане: 09. 05. 1955

Националност: Българин

Членство в професионални организации:
Съюз на българските архитекти
Камара на архитектите

Основни умения:

24 години професионален опит в областта на проектирането на обществени, жилищни и промишлени сгради и комплекси в страната и чужбина: Северна Африка, Судан, ОАЕ, Кувейт и др.
Опит в подготовката на тръжна документация.
11 години професионален опит в областта на строителната супервизия
15 години опит в управление на консултанстка фирма за проектиране и управление на проекти.

Образование

ИНСТИТУЦИЯ: ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – гр. Дрезден, Германия
ПЕРИОД: 1975 - 1980
СПЕЦИАЛНОСТ: АРХИТЕКТУРА

Професионален опит:

ПЕРИОД: 1999 до момента

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ:
СОФИЯ

ФИРМА:
БУЛГАРКОНСУЛТ АИ ООД

ДЛЪЖНОСТ:
СОБСТВЕНИК И УПРАВИТЕЛ НА ФИРМАТА

ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:


ПРОЕКТИРАНЕ:

- хотелски комплекс “Перла вилидж” - Приморско
- хотел “Орхидея” – гр. Варна
- хотел “Либертас” – гр. Дубровник, Хърватия
- хотел “Македония” – гр. Цавтат, Хърватия
- Централен офис на СИБанк, гр. София
- Централен офис на БНП Париба – България, София
- многофункционална зала на англо-американското училище в София
- жилищни и офис сгради в София
- здравна каса, Плевен
- ДЗИ, Стара загора

ПЕРИОД:
1999 до момента

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ:
СОФИЯ

ФИРМА:
БУЛГАРКОНСУЛТ Г ООД

ДЛЪЖНОСТ:
СОБСТВЕНИК И УПРАВИТЕЛ НА ФИРМАТА

ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:
строителен надзор:
-независим строителен надзор на летище София
- преустройство на откритото пространство и адаптация на съществуващото положение във връзка с разширение на терминалите на летище София – надзор на проектирането
- независим строителен надзор на катедралата “Св. Ал. Невски”, София
- независим строителен надзор на Бизнес парк, София – инфраструктура и бизнес сгради
- инвеститорски контрол при реконструкцията на Царския дворец в София

ПЕРИОД:
1990 - 1999

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: СОФИЯ

ФИРМА:
БУЛГАРКОНСУЛТ гроснер

ДЛЪЖНОСТ:
УПРАВИТЕЛ НА ФИРМАТА

ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:
ПРОЕКТИРАНЕ, КОНСУЛТАЦИИ, НАДЗОР И ПРОЕКТМЕНИДЖМЪНТ:
- Европейска общност, посолство – София
- Европейска общност - София – резиденции на делегати
- Център за изследване на демокрацията, София
- Офис на Световната банка, София
- резиденция на представителите на Световната банка в Симеоново, България
- Гьоте институт, София
- ALCATEL – офис в София
- Банка Биохим, Хасково, България
- Банка Биохим, Пазаджик, България
- Банка Биохим, Велико Търново, България
- Капиталбанк, София – централен офис
- Банка Биохим, София - Компютърен и комуникационен център
- Земеделска банка, Централен офис в София
- Администрация на Държавния резерв на Р БЪлгария
- Градоустройствени проекти – парцел 482, София център

Премирани национални конкурси:
- СИБанк, Централен офис, София – специална награда в нац. конкурс “Сграда на годината 2003”
- БНП Париба България - Централен офис, София – награда “Обществена сграда с бизнес предназначение за 2002”
- Национална математическа гимназия в София информационен и компютърен център и общежитие
- Православна църква, Варна, България
- Комплекс на автомагистрала “Тракия” – хотел, бензиностанции, дискотека, ресторанти и търговски център

ПЕРИОД: 1986 - 1990

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ:
СОФИЯ

ФИРМА: ТЕХНОЕКСПОРТСТРОЙ

ДЛЪЖНОСТ:
АРХИТЕКТ ПРОЕКТАНТ

ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА: ПРОЕКТИРАНЕ
- стадион – Баучи, Нигерия
- очна клиника - Триполи, Либия
- болница – Триполи, Либия
- инсталации за ремонт и поддръжка на военни самолети - Ирак
- община – Мапуто, Мозамбик
- хотел – Хараре, Зимбабве
- младежки комплекс – Йемен
- крайбрежни хотели – Алжир
- бизнес център със спортен комплекс – Абу Даби

ПЕРИОД: 1985 - 1986

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: ТРИПОЛИ, ЛИБИЯ

ФИРМА: ТЕХНОЕКСПОРТСТРОй - БУЛГАРПРОЖЕ

ДЛЪЖНОСТ:
началник на проектантски отдел

ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:
проектиране и надзор:
- изложбена зала – Триполи, Либия
- болница в Триполи, Либия
- проекти за структурни алуминиеви фасади

НАДЗОР:
- изложбена зала – Триполи, Либия
- монтаж на алуминиеви фасади

ПЕРИОД: 1981-1985

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ:
СОФИЯ

ФИРМА: ТЕХНОЕКСПОРТСТРОЙ - БУЛГАРПРОЖЕ

ДЛЪЖНОСТ:
АРХИТЕКТ - ПРОЕКТАНТ

ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:
ПРОЕКТИРАНЕ:
- община – Абу Даби
- Суданска банка, клон Картум
- централна лаборатория – Бенгази
- Посолство на Нигерия в Алжир
- туристически комплекс – Алжир
- хотелски комплекс – Голд Мохур, Йемен
- 16 учебни комплекса за мед. сестри – Либия
- административен център – Хамма, Алжир

ЕЗИЦИ:

БЪЛГАРСКИ - МАЙЧИН ЕЗИК
НЕМСКИ - ОТЛИЧНО
АНГЛИЙСКИ - ОТЛИЧНО
РУСКИ - ДОБРО

 
 

КИРИЛ ННИКОЛОВ АРСОВ


ДАТА НА РАЖДАНЕ:1946.10.30

ОБРАЗОВАНИЕ:

1979 - Бронетанкова академия, Москва - Профил “Оперативно-щабен от бронетанковите войски”
1969 - ВА “Г.С Раковски”, София - Инженер по двигатели с вътрешно горене, автомобилна и бронетанкова техника (звание “лейтенант-инженер”)
1964 Гимназия “Кирил и Методий”, Благоевград

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ И НАГРАДИ

1999 - Нагръден знак ”За вярна служба под знамената” – Втора степен (за участие в подготовката, изпращането и управлението на умиротворителните сили в Камбоджа, Босна и Херцеговина, Косово и Македония (Радуша)
1989 - Военна академия “Тил и транспорт”, Санкт Петербург
1995 - Сухопътни войски на Франция

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

Народно събрание
Главен експерт

Столичен общински съвет
Съветник; Член на постоянните комисии в Съвета по архитектура и градоустройство, по транспорт и по образование, култура и вероизповедания.

1969 – 1999 - Българска армия
Началник на различни технически служби
Заместник-командир
Командир
Начлник отдел “Автомобилна техника”

ОБЩЕСТВЕНА И ПОЛИТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

Учредител на НДСВ
Областен координатор на НДСВ за 25 МИР

ЕЗИЦИ И УМЕНИЯ

Руски и френски език

 
 

АНДРЕЙ БАТАШОВ

 

 

 query(sprintf('SELECT `id`,`name`,`picture`,`date` FROM '. $db->dbprefix .'_news ORDER BY `date` ASC LIMIT %s', $db->quote($config['newsBlock']))); while(list($nID, $nName, $nPic, $nDate) = $db->fetch_row()) { ?>
НОВИНИ
повече

КАЛЕНДАР НА СЪБИТИЯТА
‹‹   Октомври 2005   ››
п
вт
ср
ч
п
с
н
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31                        

 

[ © 2005 Mилен Велчев. Всички права запазени ]
design by neative
development by mtr design